Stół odpylający do odciągu szkodliwych pyłów i dymów – czy się sprawdza?

Stół odpylający do odciągu szkodliwych pyłów i dymów – czy się sprawdza?

Należy odpowiedzieć twierdząco w każdym przypadku, w którym można poprawić ogólne warunki pracy osób na produkcji.

Pyły szlifierskie mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie operatora w zależności od rodzaju materiału szlifowanego oraz sposobu szlifowania. Najczęściej występującymi negatywnymi skutkami dla zdrowia operatora są:

 1. Wpływ na zdrowie i wydajność układu oddechowego. Pyły szlifierskie (pyły ogólnie) mogą powodować problemy z oddychaniem, takie jak kaszel, duszność, astma czy osłabienie płuc. Niektóre pyły mogą również prowadzić do chorób płucnych, takich jak pylica.
 2. Problemy ze skórą i oczami. Pyły, w tym szlifierskie mogą podrażniać skórę i oczy, powodując zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie. Długotrwałe narażenie na pyły szlifierskie może również prowadzić do trwałych uszkodzeń skóry i oczu.
 3. Zagrożenie wybuchem. Niektóre pyły szlifierskie, takie jak aluminium czy magnez, mogą być łatwopalne i stanowić zagrożenie wybuchem w przypadku nadmiernej ich ilości w powietrzu.

Co więcej, aby zapobiec wdychaniu nie tylko pyłów ale i dymów z procesów np. spawania czy lutowania, wskazane stosowanie jest dodatkowych i nieuciążliwych środków ochrony przed narażeniem.

Aby zmniejszyć negatywny wpływ pyłów szlifierskich na operatora, należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Łatwo dostępne w tym przypadku są maski ochronne, gogle, rękawice. Jednakże należy także zapewnić wentylację w miejscu pracy oraz regularnie usuwać pył z powierzchni szlifierskich i otoczenia. Z pomocą w tych ostatnich dwóch przypadkach przychodzą właśnie stoły odciągowe i ściany odciągowe montowane w miejscach pracy operatora.

Stół odciągowy to wygodne i niewymagające skomplikowanych czynności rozwiązanie odpylające.

Zadaniem stołów odciągowych (stołów odpylających) jest wyłapywanie wszystkich lotnych drobin pyłu i kurzu powstających w procesach obróbki szlifierskiej ale i także dymów podczas spawania. Powstające odpady lotne i gazowe są wychwytywane przez systemy filtrów, zatrzymywane na ich powierzchni, a oczyszczone powietrze powraca z powrotem na halę produkcyjną. Ponadto odpowiednie konfiguracje stołów z filtrami do dedykowanych zastosowań pozwalają na zabezpieczanie pracowników w wielu możliwych sytuacja obróbki i pracy z np. materiałami sypkimi, toksycznymi czy zagrożonymi wybuchem. Aplikacji, w których stosowanie odpylania stanowiskowego i oddymiania jest wręcz wymagane, jest bardzo wiele.

Najpopularniejsze i sprawdzone obszar wykorzystania stołów i ścian odciągowych:

 • do czyszczenia i gratowania odlewów żeliwnych
 • w procesach wysokotemperaturowego pokrywania niklem
 • podczas szlifowania aluminium i materiałów kompozytowych
 • podczas przesiewania materiałów sypkich w laboratoriach
 • w przypadku ważenia materiałów sypkich
 • w procesach spawania stali czarnej i nierdzewnej
 • w aplikacjach, w kutych wytwarzany pył może zawierać fosfor, ołów i kadm
 • przy obróbce laminatów
 • regeneracja i czyszczenie filtrów DPF
 • przy obróbce magnesów
 • w procesach generujących wolną krzemionkę
Udostępnij