Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Ochrona przeciwkorozyjna jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uszkodzeń spowodowanych przez korozję elementów metalowych. Niemożliwe jest osiągnięcie bezwzględnej ochrony przeciw korozyjnej. Aby jednak zmniejszyć ryzyko, szybkość podatności na korozję i wydłużyć żywotność produktu stosuje się pewnego rodzaju środki ochronne, zapobiegawcze. Ponadto wytworzenie warstwy konwersyjnej przy użyciu odpowiedniej chemii jest uzależnione od rodzaju materiału na którym ma ona powstać.

W przypadku obróbki wibrościernej praca odbywa się w środowisku mokrym. Elementy metalowe są stale narażone na działanie wody i wzajemnych otarć. W takim układzie należy stosować dodatkową chemię, która dzięki zawartości inhibitorów korozji wytworzy właściwą dla danego metalu ochronę. Jeśli rotofinish prowadzony jest bez płynu wspomagającego należy spodziewać się w zależności od odporności na utlenianie, pojawienia ognisk korozji już podczas samego procesu.

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu
Mocno skorodowana powierzchnia metalu poddana działaniu warunków atmosferycznych.

W przypadku pracy z elementami mokrymi, istotne może być stosowanie także suszenia po procesie. Pozbywanie się wilgoci z porów materiałów obrabianych poprawia przydatność do dalszej obróbki bez pojawienia się rudawego nalotu. W połączeniu z chemią jesteśmy w stanie wytworzyć warstwę ochronną już nawet na kilka tygodni.

Korozja niszczy estetykę produktów i pogarsza właściwości mechaniczne produktów.

Jeśli nie możemy pozwolić sobie na wykorzystanie po obróbce wibrościernej suszarki wibracyjnej, tunelowej czy odśrodkowej to warto wykorzystać sprężone powietrze do odmuchania elementów poddanych trowalizacji.

Aby wzmocnić naszą ochronę przeciwkorozyjną, można wykorzystać myjki do płukania z grzaniem. W takim przypadku płynem roboczym będzie np. 10% roztwór wody i środka przeciwkorozyjnego. Zanurzanie, przepłukanie i po wyjęciu, odparowanie wody z gorących detali pozwoli na poprawienie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofinishu jest możliwe także dzięki zraszaniu separowanych na sicie w wibratorze kołowym elementów. Wykorzystuje się tu podobnie jak przy płukaniu, środek przeciwkorozyjny o określonym stężeniu.

Popularne metale które będą utleniać się w sprzyjających warunkach, bez odpowiedniej procedury zabezpieczającej to przede wszystkim żeliwo, stal czarna, cynk, aluminum, magnez. Należy pamiętać, że do sprzyjających warunków należą: obecność elektrolitów, skrajne pH, duża zawartość tlenu, temperatura czy też łączenie metali o dużej różnicy potencjałów.

Udostępnij