Bębnowanie trowalizacja rotofinish

Bębnowanie trowalizacja rotofinish

Bębnowanie, zwane również potocznie gratowaniem wibracyjnym, to proces obróbki mechanicznej, który polega na obrabianiu powierzchni przez tarcie i uderzenia między materiałami umieszczonymi w zamkniętym pojemniku (tzw. bębnie) wraz z ścierniwem (np. kształtkami ceramicznymi lub żywicznymi) i dodatkiem płynu wspomagajacego. Całość jest poddana wibracjom, które przyspieszają proces obróbki.

Bębnowanie może być stosowane do różnych celów, w zależności od rodzaju ścierniwa, dodatków chemicznych i parametrów procesu. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten służy do usuwania warstw tlenków, gratów, zgrubień, zadrapań, wypływek, wiórów i innych niedoskonałości powierzchni, a także do wygładzania, szlifowania i polerowania powierzchni.

Zaletami bębnowania są między innymi:

 • Możliwość jednoczesnej obróbki dużej ilości elementów o różnych kształtach, o nawet trudno dostępnych przestrzeniach
 • Wysoka wydajność, powtarzalność i równomierny efekt obróbki na całej powierzchni
 • Brak wpływu na właściwości materiału obrabianego, jak to często ma miejsce w przypadku obróbki termicznej
 • Możliwość uzyskania różnych efektów powierzchniowych w zależności od wykorzystanego ścierniwa i dodatków chemicznych.
 • Zwykle jest to szybki i niskokosztowy proces, nie wymagający skomplikowanych systemów

Obróbka wibrościerna do gratowania to szybki i wydajny proces zastępujący pracę ręczną operatora.

Wady bębnowania obejmują:

 • Niekiedy wysokie koszty zakupu sprzętu do bębnowania (w przypadku dużych ciągów technologicznych)
 • Konieczność stosowania dodatków chemicznych, które mogą być szkodliwe dla środowiska (należy zachowywać odpowiednie procedury lub wybierać materiały bezpieczne)
 • Możliwość zanieczyszczenia materiału obrabianego przez ścierniwo lub dodatki chemiczne (w przypadku źle dobranego procesu)
 • Długie procesy polerowania lustrzanego z dodatkami past
 • Konieczność zarządzania i utylizacji ścieków potechnologicznych

Bębnowanie trowalizacja rotofinish
Detale po obróbce wibracyjnej, wykańczającej w maszynach VIBROMAK.
Gdzie wykorzystywać obróbkę wibrościerną:
 • Obróbka powierzchni i wypływek odlewów aluminiowych
 • Wygładzanie detali stalowych i ich krawędzi po cięciu laserowym poprzez gratowanie i szlif
 • Fazowanie krawędzi detali ze stali nierdzewnej wykonywanych za pomocą lasera
 • Doprowadzanie do jednolitej powierzchni detali aluminiowych po ich obróbce frezarskiej
 • Gratowanie detali po spiekaniu proszków stalowych w celu uzyskania odpowiedniej chropowatości
 • Obróbka szlifierska detali, w tym usuwanie gratów na elementach wykrawanych na prasach i detalach tłoczonych
 • Przygotowanie powierzchni o zróżnicowanej chropowatości do procesu polerowania wibracyjnego
 • Otrzymywanie lustrzanego połysku na felgach aluminiowych, łopatkach turbin, narzędziach medycznych i innych elementach poprzez polerowanie
 • Zaokrąglanie krawędzi detali do określonych wymiarów
 • Usuwanie zendry ze stali za pomocą dużych i ciężkich kształtek
 • Oczyszczanie detali i usuwanie z nich zatłuszczeń w celu przygotowania ich do dalszej obróbki

Bębnowanie trowalizacja rotofinish, to praktycznie jedna nazwa na te sam proces. A jest on jedną z wielu metod obróbki powierzchni, która może być skuteczna w przypadku różnych materiałów i zastosowań. Wymaga odpowiedniego sprzętu (np. technologii Vibromak), ścierniwa i dodatków chemicznych, a także ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Udostępnij