Suszenie w przemyśle obróbki metali

Suszenie w przemyśle obróbki metali

Suszenie jest jednym z ważnych procesów w przemyśle obróbki metali. Po wielu procesach obróbki, w tym polerowaniu wibracyjnemu, szlifowaniu wtbrościernemu, cięciu wodnym, piaskowaniu na mokro, wierceniu, toczeniu czy frezowaniu, części metalowe są mokre lub wilgotne. Suszenie pozwala usunąć wilgoć z powierzchni metalu, co jest ważne, aby zapobiec korozji oraz zapewnić jakość końcową produktu.

Suszenie w przemyśle obróbki metali opiera się na różnych metodach, w zależności od wielkości, kształtu i ilości części do wysuszenia. Oto niektóre z najczęściej stosowanych metod:

  1. Suszenie powietrzne przelotowe – metoda ta polega na wystawieniu mokrych części na nadmuch gorącego powietrza i przejazd przez tunel suszący. Metodę tą stosuje się do suszenia mniejszych i większych części, które łatwo rozmieścić na przemieszczającym się pasie siatkowym.
  2. Suszenie na gorąco w piecu – metoda ta polega na suszeniu mokrych części w piecu lub suszarni, w której temperatura jest pod ścisłą kontrolą. Ta metoda jest zwykle kosztowniejsza i bardziej czasochłonna niż suszenie przelotowe, ale też wymaga specjalistycznego i kosztownego sprzętu.
  3. Wysuszanie suszarką odśrodkową – metoda ta polega na umieszczeniu mokrych części w centryfudze, która obraca się z dużą prędkością. Dzięki sile odśrodkowej woda zostaje wyrzucona z części, co skraca czas suszenia. Dodatkowo występuje zwykle w takiej maszynie wentylator z grzałką do dosuszania detali.
  4. Suszenie suszarką wibracyjną – metoda ta wykorzystuje system grzałek i granulatu suszącego, aby ogrzewać umieszczone w maszynie detale, co powoduje ich suszenie. Ta metoda sprawdza się w przypadku masowo produkowanych detali. Zaletą jest także doczyszczanie zacieków po myciu.

Suszenie jest potrzebne do utrzymania właściwej kondycji części przez dłuższy czas.

Wszystkie te metody mają na celu usunięcie wilgoci z powierzchni metalu, aby zapobiec korozji i zapewnić jakość końcową produktu.

Udostępnij