Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników – cechy dobrego sprzętu?

Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników – co robią?

Dzięki destylarkom można odzyskać i ponownie wykorzystać oczyszczone rozpuszczalniki, osiągając odzysk nawet do 95% czystego rozpuszczalnika, zależnie od stopnia jego zanieczyszczenia. Czysty i przezroczysty destylat może być ponownie używany w procesach technologicznych bez utraty jakości. Prosty proces destylacji oddziela substancje zanieczyszczające, takie jak żywice, polimery, pigmenty farby czy oleje, od rozpuszczalnika.

Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników

Ważna jest jakość i trwałość urządzeń

Tylko urządzenia destylacyjne, które są produkowane z najwyższej jakości materiałów i składające się z elementów najwyższej jakości gwarantują szczególną odporność i długą wytrzymałość roboczą. Dlatego ważne jest aby np. kotły były wykonane ze stali nierdzewnej np. AISI 304. Destylarki dzięki skalowalności można dostosować do szczególnych wymagań wydajnościowych. Do dyspozycji użytkowników są urządzenia zarówno 15-litrowe jak i o pojemności użytkowej nawet 2500l.

Jakość i certyfikaty

Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników jako urządzenia o wysokiej jakości i standaryzacji wykonania, powinny posiadać certyfikaty:

  • ANTYWYBUCHOWE – dzięki zastosowaniu np. odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych Atex, II 2G IIA T2
  • CERTYFIKATY ISO – np. ISO9001
Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników

Jak działa regenerator

Rozpuszczalnik jest podgrzewany w dwuściennym kotle destylacyjnym wykonanym najlepiej ze stali nierdzewnej. Elektryczne grzałki podgrzewają całą objętość oleju diatermicznego w osobnym module grzewczym. Powstałe opary rozpuszczalnika przeprowadzane są przez chłodzony kondensator, a następnie skraplają się. Należy pamiętać, aby taki kondensator zbudowany był ze stali inox. Sam proces prowadzony jest albo w podciśnieniu albo przy ciśnieniu atmosferycznym.

Automatyzacja i bezpieczeństwo

W przemyśle porządane jest zazwyczaj stosowanie usprawnień. W tym przypadku może to być automatyczne napełnianie, kontrolowane przez mikroprocesor, który może zapamiętywać różne programy, w zależności od scenariusza. Można dostosować czas i temperaturę podczas różnych cykli destylacji rozpuszczalników. Modele przemysłowe powinny posiadać mieszadła rotacyjne, które utrzymują rozpuszczalnik w ciągłym ruchu, gwarantując optymalne odparowanie i zatężenie pozostałości. To prowadzi do pełnej separacji między rozpuszczalnikiem a substancjami zanieczyszczającymi, gwarantując tym samym najwyższą wydajność destylacji.

Bezpieczeństwo przy odzysku w przypadku nitrocelulozy

Jeśli proces wymaga destylacji rozpuszczalników zanieczyszczonych farbami na bazie nitrocelulozy, destylarki powinny być wyposażone w moduł bezpieczeństwa.

Dzięki temu że rozpuszczalniki nie zużywają się w procesie (nie tracą swoich właściwości), to stosowanie destylarki jest zazwyczaj ekonomicznie uzasadnione i pozwala przy niedużym nakładzie przynieść oszczędności.

Udostępnij