Sposób na gratowanie i zaokrąglanie krawędzi

Sposób na gratowanie i zaokrąglanie krawędzi - profil z zadziorami

Sposób na gratowanie i zaokrąglanie krawędzi Elementy z blach wyciętych na laserze, wykrawane, części frezowane czy też cięte klasycznie piłami taśmowymi półprodukty, zazwyczaj posiadają zadziory lub grady. Pozostawienie ich w takim stanie prowadzi do pogorszenia jakości produktu i często powoduje skrócenie żywotności maszyn i narzędzi w miejscu ich stosowania. Wykonując ręczne gratowanie operatorzy mechanicznie usuwają […]

Czym są wygładzarki wibracyjne?

Czym są wygładzarki wibracyjne?

Czym są wygładzarki wibracyjne? Wygładzarki wibracyjne, zwane również maszynami wibrościernymi, to rodzaj maszynstosowanych w obróbce mechanicznej, które służą do wygładzania powierzchniprzedmiotów wykonanych z różnych materiałów.Proces wygładzania polega na umieszczeniu przedmiotów w komorze wibracyjnej, gdziesą one poddawane drganiom wraz z dodatkiem specjalnych środków szlifierskich ipłuczących, takich jak kształtki ścierne, granulki ceramiczne, polimery, woda czydetergenty. Drgania te […]