Przemysłowe metody usuwania LZO ( lotnych związków organicznych)

Przemysłowe metody usuwania LZO ( lotnych związków organicznych)

Przemysłowe metody usuwania LZO (lotnych związków organicznych). Lotne związki organiczne (LZO) są to związki organiczne o niskiej temperaturze wrzenia, które mogą szybko przechodzić ze stanu ciekłego do gazowego. LZO wykorzystuje się powszechnie w przemyśle jako rozpuszczalniki, środki do czyszczenia i substancje chemiczne do produkcji, ale ich emisja do powietrza może powodować poważne problemy zdrowotne i […]