Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu Ochrona przeciwkorozyjna jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uszkodzeń spowodowanych przez korozję elementów metalowych. Niemożliwe jest osiągnięcie bezwzględnej ochrony przeciw korozyjnej. Aby jednak zmniejszyć ryzyko, szybkość podatności na korozję i wydłużyć żywotność produktu stosuje się pewnego rodzaju środki ochronne, zapobiegawcze. Ponadto wytworzenie warstwy konwersyjnej przy użyciu odpowiedniej chemii jest […]