Utylizacja ścieków i odzysk wody w zakładzie produkcyjnym.

Utylizacja ścieków i odzysk wody w zakładzie produkcyjnym.

Utylizacja ścieków i odzysk wody w zakładzie produkcyjnym. W zakładach przemysłowych ważnym aspektem jest utylizacja ścieków i odzysk wody technologicznej. Z uwagi na rosnące koszty zużycia wody, koszty oczyszczania jej przed przekazaniem do oczyszczalni ścieków oraz koszty utylizacji, należy zoptymalizować zarządzanie ściekiem, aby nie generował znaczących wydatków. Gospodarka wodno-ściekowa wynika głównie z przepisów ochrony środowiska, […]