Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników – cechy dobrego sprzętu?

Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników

Destylarki do regeneracji zanieczyszczonych rozpuszczalników – co robią? Dzięki destylarkom można odzyskać i ponownie wykorzystać oczyszczone rozpuszczalniki, osiągając odzysk nawet do 95% czystego rozpuszczalnika, w zależności od stopnia jego zanieczyszczenia. Czysty i przezroczysty destylat możemy ponownie użyć w procesach technologicznych bez utraty jego jakości. Prosty proces destylacji oddziela substancje zanieczyszczające, takie jak żywice, polimery, pigmenty […]