Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu Ochrona przeciwkorozyjna jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uszkodzeń spowodowanych przez korozję elementów metalowych. Niemożliwe jest osiągnięcie bezwzględnej ochrony przeciw korozyjnej. Aby jednak zmniejszyć ryzyko, szybkość podatności na korozję i wydłużyć żywotność produktu stosuje się pewnego rodzaju środki ochronne, zapobiegawcze. Ponadto wytworzenie warstwy konwersyjnej przy użyciu odpowiedniej chemii jest […]

Materiały w obróbce wibrościernej.

Materiały w obróbce wibrościernej.

Materiały w obróbce wibrościernej. Obróbka wibrościerna, zwana także trowalizacją, to proces mechanicznej obróbkipowierzchni, w którym przedmioty umieszcza się w wibracyjnej komorze wypełnionejspecjalnymi materiałami ściernymi i płynami. Te materiały służą do obrabianiapowierzchni przedmiotów i działają na nie intensywne ruchy wibracyjne, które powodująmechaniczne ścieranie powierzchni.Istnieje wiele różnych materiałów, które stosuje się w obróbce wibrościernej. Oto kilkaprzykładów: Nawet […]