Sposób na gratowanie i zaokrąglanie krawędzi

Sposób na gratowanie i zaokrąglanie krawędzi

Elementy z blach wyciętych na laserze, wykrawane, części frezowane czy też cięte klasycznie piłami taśmowymi półprodukty, zazwyczaj posiadają zadziory lub grady. Pozostawienie ich w takim stanie prowadzi do pogorszenia jakości produktu i często powoduje skrócenie żywotności maszyn i narzędzi w miejscu ich stosowania. Wykonując ręczne gratowanie operatorzy mechanicznie usuwają ostre krawędzie, wystające wióry i zadziory za pomocą szlifierek taśmowych, gratownic szczotkowych czy ręcznych narzędzi pneumatycznych. Jednakże manualne gratowanie to proces czasochłonny. Z pomocą przychodzą tu rozwiązania automatyczne. Nowoczesne gratowarki wibracyjne znacząco usprawniają procesy ręcznego wykańczania. I jest to wystarczająco dobry powód do inwestycji właśnie w taką maszynę wibrościerną.

Czym jest gratowanie wibracyjne?

Pod tym pojęciem kryje się cała technologia procesu.To zdecydowanie więcej niż tylko pozbywanie się zadziorów i wystających, niepotrzebnych kawałków materiału naddatkowego. W trakcie gratowania elementy obrabiane, są przy okazji traktowane w celu zaokrąglania krawędzi, ale nie zawsze. W procesie gratowania stosuje się różne kształtki obróbcze, a wibracje wytwarzane prze silnik wibracyjny powodują wytworzenie amplitudy drgań we wsadzie roboczym. A to w konsekwencji prowadzi do mikroszlifowania i usuwania niechcianych cząstek materiału. W procesie gratowania wibracyjnego wpływamy również nie tylko na same krawędzie ale i na całą powierzchnię. Jest to komplementarny proces, a jego konsekwencja jest obróbka wielu elementów równocześnie. Co daje wygładzarkom wibracyjnym znaczącą przewagę techniczną nad innymi rozwiązaniami.

Co to jest maszyna gratująca?

Może to być wibrator kołowy lub korytowy. Do gratowania sprawdzi się każda z tych maszyn. Skutecznie usuną zadziory pozostawione na częściach. Urządzenia mają kształt wanien lub bębnów. Ich specjalne wyłożenie podczas wibrowania zapewnia utrzymanie odpowiedniej jakość detali blaszanych. Gratowarki wibracyjne pomagają zaspokoić wysokie zapotrzebowania obróbcze i zapewniają płynne funkcjonowanie dalszych procesów obróbki blach. Cały proces gratowania często połączony jest z suszeniem elementów. Ponieważ praca w gratowarkach wibracyjnych odbywa się na mokro.

Obróbka wibrościerna to: szybki, niezawodny, intuicyjny o niskich kosztach jednostkowych proces gratowania.

Jak gratować elementy w wibratorach?

Do gradowania części blaszanych stosuje się kształtki szlifierskie. Dla wielu firm liczy się szybki efekt, a to zapewniają kształtki ceramiczne. Nowoczesne bębny gratujące to uniwersalne maszyny, które mogą pracować z dowolnymi kształtkami ściernymi. Niezależenie od potrzeb skuteczność procesu zapewnią specjalne dodatki chemiczne, przyspieszające lub poprawiające parametry procesu. Etap szlifierki takiej obróbki pozwala również na osiągnięcie innych korzyści, takich jak odtłuszczenie czy ujednolicenie powierzchni. W przypadku dużych wolumenów skrócenie czasów obróbki zapewniają maszyny odśrodkowe rotacyjne lub wibratory o dużych pojemnościach. Zazwyczaj praca taką maszyną wiąże się z zasypaniem misy częściami do gratowania, a po skończonym procesie z odebraniem elementów po separacji sitowej. Niejednokrotnie po takiej obróbce cześci automatycznie trafiają do suszarek wibracyjnych co wzmacnia efekty i wydłuża odporność przeciwkoryzjną detali po bębnowaniu.

Dlaczego gradowanie jest niezbędne?

Część, która posiada zadziory, uważa się zazwyczaj za niezdatną do dalszej obróbki. Graty wpływają na pogorszenie właściwości mechanicznych, obniżenie jakości, skrócenie żywotności, ale też i ograniczają bezpieczeństwo posługiwania się produkowanych elementów. Manipulacja cześciami z widocznymi zadziorami prowadzi do uszkodzenia ciała pracowników, doprowadza do pęknięć i zniszczenia materiału, uniemożliwia poprawną przyczepność farby (w konsekwencji powoduje korozję) i nie tylko. Czyszczenie wibracyjne jest procesem uniweerslabym, działa wielopłaszczyznowo i w efekcie sprawia że obróbka wibrościerna znacząco wspomaga produkcję kliencką.

Udostępnij