Oczyszczanie i odzyskiwanie ścieków z bębnów wibracyjnych

Oczyszczanie i odzyskiwanie ścieków z bębnów wibracyjnych

Obróbka wibrościerna odbywa się głównie w środowisku mokrym, przy użyciu wodnych roztworów chemii technologicznej. Do bębna roboczego, na przykład wibratora kołowego, są regularnie lub co jakiś czas dodawane roztwory płynów wspomagających. Po obróbce, ściek technologiczny wychodzący z urządzenia jest wodnym roztworem. Może on mieć w składzie: składniki płynów, substancje z powierzchni detali obrabianych, jony metali, oleje i chłodziwa, stałe cząstki oderwane od detali obrabianych oraz z kształtek ściernych.

Płynny ściek technologiczny po obróbce powinien zostać odpowiednio zarządzony. Nim trafi do kanalizacji albo ponownie do pojemnika roboczego wibratora. Aby to umożliwić, ścieki po obróbce należy poddać procesowi oczyszczania (kaskada, wyparka). Celem tego procesu jest oddzielenie frakcji stałej ze ścieku od roztworu wodnego. Należy również usunąć z roztworu zawarte w nim jony.

Oczyszczanie ścieków po obróbce odbywa się dwojako. Albo ściek po obróbce kieruje się do instalacji oczyszczającej, a po oczyszczeniu odprowadza do kanalizacji. Przy czym oddzielony osad w formie stałej, podlega osobnej utylizacji.

Albo czyszczenie odbywa się w obiegu zamkniętym. Gdzie oczyszczona woda wraca do procesu obróbki do pojemnika roboczego wibratora, z odpowiednią ilością chemii wspomagającej. Także i w tym przypadku oddzielony osad w formie stałej, należy poddać utylizacji.

Dobrym sposobem uzyskiwania wysokich czystości odzyskanej wody jest wykorzystanie wyparek.

Czyszcząc ściek technologiczny ze stałych osadów zawartych w roztworze, należy go poddać procesowi koagulacji i flokulacji. Procesy te przeprowadza się po dodaniu do ścieku specjalnych substancji chemicznych, nazywanych ogólnie flokulantami. Cały proces oczyszczania ścieków, włączając w to koagulację, flokulację, a także oddzielenie zebranych cząstek stałych od roztworu, odbywa się w dedykowanych instalacjach stanowiskowych lub przyzakładowych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczanie i odzyskiwanie ścieków z bębnów wibracyjnych jest bardzo często kluczowym elementem omawianym podczas doboru systemu do obróbki wibrościernej.

Udostępnij