Jak szlifować metale?

Jak szlifować metale?


Szlifowanie metali to proces mechanicznego usuwania warstw zewnętrznych z
powierzchni metalowych, przy użyciu narzędzi szlifierskich, takich jak szlifierki kątowe,
stołowe, szlifierki pasowe, precyzyjne, bezkłowe itp. Wykorzystuje się w nich narzędzia takie jakie
papier ścierny, tarcze szlifierskie, tarcze włókninowe, tarcze ceramiczne, pasy
bezkońcowe
, taśmy włóknikowe.


Oto kilka kroków, które należy wykonać podczas szlifowania metali:

 1. Przygotowanie powierzchni – przed rozpoczęciem szlifowania upewnij się, że
  powierzchnia metalu jest wolna od zanieczyszczeń, takich jak farba, luźna rdza, pył oraz
  oleje. Materiał powiem dać się łatwo złapać lub zamocować w uchwycie lub na
  maszynie. Oczywiście można szlifować materiały pokryte zendrą lub rdzą o ile taki jest
  cel obróbki.
 2. Wybór narzędzi szlifierskich – wybierz narzędzie szlifierskie, które najlepiej nadaje
  się do materiału, który chcesz szlifować. Dostępne są różne typy papierów czy tarcz o
  różnych ziarnach ściernych i gradacjach. Mogą to być korund, cyrkon, diament lub też
  mieszanki. Ważnym jest również kształt narzędzia, gdzie w przypadku bardziej
  precyzyjnych prac wskazane stosowane jest narzędzi trzpieniowych. Stosowane tych
  samych materiałów do stali nierdzewnej i czarnej jest niezalecane w uwagi na możliwość
  zanieczyszczenia nierdzewki.
 3. Zabezpieczenie (BHP) – przed przystąpieniem do szlifowania należy zapewnić
  odpowiednie zabezpieczenie, takie jak okulary ochronne, rękawice i maskę
  przeciwpyłową. Można również w przypadku szlifowania manualnego prowadzić prace
  na specjalnych stołach odciągowych. Jeśli to możliwe pracuj na szlifierkach
  wyposażonych w odciągi pyłów. W przypadku pracy z aluminium, ważna jest dodatkowa
  profilaktyka przeciwwybuchowa.
 4. Przytrzymanie narzędzia lub szlifowanego detalu – przytrzymaj narzędzie szlifierskie
  w ręku w taki sposób, aby umożliwić swobodne poruszanie się wzdłuż powierzchni
  metalu. Utrzymuj ruch wzdłużny, a nie poprzeczny, aby uniknąć powstawania
  zarysowań. W przypadku pracy detalem na maszynie stacjonarnej zwróć uwagę aby w
  razie upuszczenia nie doprowadził do uszkodzenia ciała poprzez nadaną mu przez np.
  pas bezkońcowy prędkość.
 5. Wymiana narzędzi szlifierskich – jeśli narzędzie szlifierskie zaczyna się zużywać,
  należy je wymienić, aby uniknąć powstawania zadziorów na powierzchni metalu, czy też
  uniknąć wydłużenia czasu cyklu.
 6. Czyszczenie powierzchni – po zakończeniu szlifowania należy dokładnie oczyścić
  powierzchnię metalu z pyłu i zanieczyszczeń. Ma to znaczenie dla kojonych procesów
  obróbki przewidzianych dla danego produktu.
  Szlifowanie metali może być trudne i wymagające, szczególnie jeśli chodzi o trudne do
  osiągnięcia obszary lub bardzo twarde metale. Dlatego ważne jest, aby zachować
  ostrożność i stosować odpowiednie narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni
  metalu.
Udostępnij