Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu

Zabezpieczenie antykorozyjne w procesie rotofiniszu Ochrona przeciwkorozyjna jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uszkodzeń spowodowanych przez korozję elementów metalowych. Niemożliwe jest osiągnięcie bezwzględnej ochrony przeciw korozyjnej. Aby jednak zmniejszyć ryzyko, szybkość podatności na korozję i wydłużyć żywotność produktu stosuje się pewnego rodzaju środki ochronne, zapobiegawcze. Ponadto wytworzenie warstwy konwersyjnej przy użyciu odpowiedniej chemii jest […]

Suszenie w przemyśle obróbki metali

Suszenie w przemyśle obróbki metali

Suszenie w przemyśle obróbki metali Suszenie jest jednym z ważnych procesów w przemyśle obróbki metali. Po wielu procesach obróbki, w tym polerowaniu wibracyjnemu, szlifowaniu wtbrościernemu, cięciu wodnym, piaskowaniu na mokro, wierceniu, toczeniu czy frezowaniu, części metalowe są mokre lub wilgotne. Suszenie pozwala usunąć wilgoć z powierzchni metalu, co jest ważne, aby zapobiec korozji oraz zapewnić […]